Plan des zones piétonnes

Vie quotidienne

La municipalité a décidé d’expérimenter cet été, la mise en place de zones piétonnes.

LE CONTEXTE

Cet été, afin d’apaiser la circulation en centre-ville et permettre à tous les usagers de cohabiter en toute sécurité en cette période de très forte affluence, la  municipalité a décidé d’expérimenter la mise en place de zones piétonnes dans le centre-ville.

En tout, six zones (voir page dédiée) ont été identifiées et sont piétonnisées à partir du 14 juillet

 • Port-Vieux / Mazagran / Sainte-Eugénie, le Port des Pêcheurs et l’Esplanade de la Vierge / Aquarium / Maréchal Leclerc, tous les jours de 11h à 2h30 du matin 
   
 • Les Halles / Rue du Centre, Gambetta / Duler / Victor Million et Gambetta / Victor Million / Hélianthe, tous les jours de 19h à 2h30.

ACCES

La circulation et les livraisons pourront s’effectuer normalement avant 11h pour les zones 1, 2 et 3 et avant 19h pour les zones 4, 5 et 6.

Pendant les heures de piétonnisation, seuls pourront circuler les ayants droit (résidents, clients des hôtels, commerçants possédant un garage). En effet, toutes les mesures ont été prises afin de ne pas perturber leur vie quotidienne : ainsi, les riverains, pourront continuer à accéder à leur domicile, les commerçants à accéder à leur garage, les hôteliers à faciliter l’accès à leurs clients.

FORMULAIRE

Ceux qui résident ou ceux qui ont une activité commerçante, dans la zone 6, entre les N° 57 et 72 de la rue gambetta et les usagers du Port des Pêcheurs (zone 3), auront besoin d’un accès spécial pour actionner les dispositifs de sécurité installés pour sécuriser les espaces piétons. Il leur sera délivré après réception du formulaire rempli, reçu dans les boîtes aux lettres et disponible également en ligne sur ce site.

Pour les usagers des autres zones, un agent sera présent pour leur ouvrir la barrière sur présentation d’un justificatif de domicile.

CIRCULATION

Cette expérimentation s’accompagne de la mise en place d’un nouveau plan général de circulation pour cet été à Biarritz. Parmi les modifications et les nouvelles habitudes à prendre :

 • Dès le carrefour de l’Hôtel du Palais, seuls les véhicules souhaitant accéder aux parkings souterrains ou au Port des Pêcheurs pourront emprunter le boulevard du Général de Gaulle
 • La Perspective de la Côte des Basques sera mise à double sens
 • La rue du Préfet Doux change de sens pour permettre la sortie depuis le Port des Pêcheurs.

 

Euskara

Oinezkoentzako guneak hiri-barnean, proba gisa

Herriko Etxeak erabaki du uda honetan esperimentatzea eta oinezkoentzako guneak plantan ezartzea.

TESTUINGURUA

Uda honetan, hiri-barneko zirkulazioa apaltzeko eta erabiltzaile guztien arteko elkarbizitza segurua bermatzeko, Herriko Etxeak erabaki du hiri-barneko gune batzuk oinezkoentzat bakarrik izatea.

Guztira, sei gune (ikus gaiari buruzko orrialdea) identifikatu dira eta uztailaren 14tik goiti, oinezkoentzako izanen dira

 • Portu zaharra / Mazagran / Santa Eugenia, Arrantzaleen portua eta Ama-birjinaren plaza / Akuarioa / Maréchal Leclerc, egunero goizeko 11:00etatik 2:30era
   
 • Merkatua / Zentroko eta Ganbetako karrikak / Duler / Victor Million eta Gambetta / Victor Million / Hélianthe, egunero 18:00etatik 2:30era.

SARBIDEA

Goizeko 11:00ak aitzin zirkulazioa ohikoa izanen da eta banaketak egiten ahalko dira 1, 2 eta 3 guneetan. Aldiz, 4, 5 eta 6 guneetan 18:00ak arte normalki zirkulatzen ahalko da.

Oinezkoentzat erreserbaturiko tenoreetan, baimena dutenak soilik sartzen ahalko dira autoz (biztanleak, hoteletako bezeroak, garaje bat duten merkatariak). Izan ere, beharrezko neurri guztiak hartu ditugu haien egunerokoa ez trabatzeko. Bertako biztanleak arazorik gabe sartzen ahalko dira etxera, merkatariak garajeetara eta hoteletako langileek bezeroak arazorik gabe hartzen ahalko dituzte.

INPRIMAKIA

6. gunean, gambetta karrikako 57 eta 72 zenbakien artean edo Portu Zaharrean (3. gunea) bizi diren edo lan egiten duten pertsonek sarbide berezia beharko dute, oinezkoen eremuak segurtatzeko dispositiboak ezarriko baitira. Horretarako, postontzian jasotako edo hemendik deskargatutako inprimakia bete beharko dute.

Beste guneetako erabiltzaileentzat, langile bat izanen da bertan etxebizitza ziurtagiri bat erakutsiz gero, hesia irekitzeko.

ZIRKULAZIOA

Esperimentazio honekin batera, zirkulazio plan berri bat ezarriko da Biarritzen uda honetan. Aldaketa batzuk (ohitura berriak hartzeko):

 • Hotel du Palais-ko bidegurutzearen ondotik, lurrazpiko aparkalekuetara edo Portu Zaharrera joan nahi duten autoak bakarrik sartzen ahalko dira de Gaulle etorbidean.
 • Euskaldunen Kostako errepidea bi norabideetan irekia izanen da.
 • Préfet Doux karrika zentzuz aldatuko da, Portu Zaharretik ateratzea bermatzeko gisan.

Dernière mise à jour le 05 juillet 2021