Environnement

Le Lycée de Biarritz André MALRAUX a été sélectionné pour participer au projet de sciences Participatives de TARA Océan

Encadrée par leurs enseignantes, la classe de 2nde, option Sciences de Laboratoire,  va échantillonner une zone plage (20 x 100 mètres) le temps d’une demi-journée, pour collecter les macro, méso et micro déchets qui seront ensuite observés en classe et traités avant envoi aux scientifiques de TARA Océan. La base de données ainsi constituée alimentera la recherche scientifique et contribuera à l’aide à la décision au niveau européen, dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM).

Dans le cadre de ce projet, le protocole de TARA Océan nécessite que le tronçon de plage sur lequel les lycéens vont travailler n’ait pas été nettoyé de 15 jours.

Ainsi, la collecte quotidienne des déchets échoués ne sera pas effectuée par les services techniques de la Ville sur le Nord de la plage de Miramar (entre l'escalier Nord et l'entrée centrale) du lundi 15 novembre au 8 décembre.

En fonction des horaires de marée, les élèves procèderont au ramassage des déchets 3 décembre le matin et le 7 décembre l’après-midi (dates susceptibles d’être modifiées selon les conditions météorologiques)

Euskara

Miramar hondartzan esperimentazio bat eginen da TARA Oceanekin

Miarritzeko André MALRAUX lizeoa hautatua izan da TARA Oceanen zientzia proiektuan parte hartzeko.

Irakasleekin batera, Laborategi Zientziak opzioko bigarrenek hondartzako eremu bat aztertuko dute (20 x 100 metro) egun erdi batez. Hondakinak bilduko dituzte ondotik gelan aztertu eta prestatzeko TARA Océaneko zientzialariei igorri aitzin. Osatuko den datu-baseak ikerketarako balioko du eta Europa mailako neurriak hartzeko erabiliko da, Itsas Inguruneko Estrategia Markoaren Zuzendaritzaren baitan (DCSMM).

Proiektu honen karietara diseinaturiko TARA Oceanen protokoloaren arabera, ikasleek landuko duten hondartza zatia ez da garbitu behar 15 egunez.

Beraz ez da eginen Herriko zerbitzu teknikoen eguneroko hondarkin bilketarik Miramar hondartzaren iparraldean (iparraldeko eskaileraren eta erdiko sartzearen artean) azaroaren 15etik abenduaren 8ra.

Marearen ordutegiak gorabehera, ikasleek hondarkin bilketa abenduaren 3 goizean eta 7 arratsaldean eginen dute (datak alda daitezke eguraldiaren arabera).

Azken eguneraketa 2021eko azaroaren 10ean

 

Dernière mise à jour le 10 novembre 2021