Jeunesse

Info Jeunes Biarritz organise des ateliers d’informations pour les jeunes

Pour les jeunes, la rentrée peut être source de stress et d’interrogations concernant leur logement, le financement de leurs études, leurs déplacements…mais aussi leur bien-être.

Info Jeunes Biarritz, véritable lieu ressources pour les jeunes, propose ainsi de les informer en relai des sites dédiés et des dispositifs spécifiques mais aussi de les accompagner à travers des ateliers collectifs et/ou individualisés. Les thèmes sont  variés : Aides aux  étudiants, logement, travail, prendre soin de soi, se déplacer, se distraite, s'engager...

Ainsi dès le 15 septembre, et ce, jusqu’au 15 octobre, Info Jeunes Biarritz propose des ateliers d'information collectifs autour de trois thématiques:

  • Check-list des aides aux étudiants : C'est un tour d'horizon de toutes les aides à destination des étudiants, chaque étudiant pourra alors vérifier son éligibilité et avoir les outils nécessaires à la demande. Lundis 20 septembre et 4 octobre de 18h15 à 19h15
  • Se loger tout savoir : Atelier d'information sur le logement étudiant, les bons plans, connaître les aides, trouver, entrer et quitter un logement les bonnes pratiques. Lundis 27 septembre et 11 octobre de 18h15 à 19h15
  • Des idées hors études : Atelier à destination des jeunes qui n'intègrent pas un cursus scolaire ou universitaire, c'est un panorama des alternatives possibles telles que le service civique, la mobilité internationale et les autres dispositifs spécifiques. Mercredis 15, 22 et 29 septembre  et 6 et 13 octobre de 13h30 à 14h30 

Des rendez-vous individualisés sont également possibles.

Renseignements Info Jeunes : 31bis rue Pétricot / 05 59 41 01 67 / info.jeunesbiarritzfr

Euskara

Estresik gabeko sartze bat

Gazteria

Biarritzeko gazte guneak informazio tailerrak antolatzen ditu.

Gazte anitzentzat, sartzea estres eta duda iturri izan daiteke bizitokiaren, ikasketen finantzamenduaren, garraioen inguruan… baina baita beren ongizatearen inguruan ere.

Biarritzeko gazte gunea gazteak informatzeko eta laguntzeko gunea izanik, webgunearen eta bestelako dispositiboen bidez iristen da gazteengana eta tailer kolektibo edo indibidualak ere antolatzen ditu. Gai anitzak tratatzen dira: ikasleentzako laguntzak, etxebizitza, lana, zaintza, garraioak, aisialdiak, engaiamenduak…

Irailaren 15etik urriaren 15era, Biarritzeko gazte guneak informazio tailerrak antolatzen ditu hiru gaien inguruan:

  • Ikasleentzako laguntzen zerrenda: Ikasleei begira existitzen diren laguntza guziak aurkeztuko dira eta ondotik bakoitzak bere aukerak aztertzen ahalko ditu. Irailaren 20a eta urriaren 4a, astelehenak, 18:15etik 19:15era.
  • Bizitokiei buruz jakin beharrekoa: informazio tailerra ikasleen etxebizitza aukerei buruz, aholkuak, laguntzak, nola bilatu, sartu eta utzi etxebizitza bat, praktika onak. Irailaren 27a eta urriaren 11, astelehenak, 18:15etik 19:15era.
  • Ikasketetatik kanpoko ideiak: Eskola edo unibertsitate ibilbiderik ez duten gazteentzako tailerra, alternatibak aurkezteko: herritar zerbitzua, nazioarteko mugikortasuna eta bestelako dispositiboak. Irailaren 15, 22 eta 29a eta urriaren 6 eta 13a 13:30etik 14:30era.

Banakako hitzorduak ere har daitezke.

Gazteen info gunea: 31bis rue Pétricot / 05 59 41 01 67 / info.jeunesbiarritzfr

2021eko irailaren 13an eguneratua.

Dernière mise à jour le 13 septembre 2021