Service municipal euskara

Depuis plus de 25 ans, la Ville de Biarritz est engagée dans une politique volontariste de revitalisation de la langue basque, aux côtés de l’Office public de la langue basque (OPLB) et de la Communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB). En 2015, elle

Le projet

A Biarritz, la politique publique de l’euskara répond à 4 enjeux interconnectés, qui, mobilisés simultanément, créent un cercle vertueux autour de la motivation du locuteur 

  1. « Augmenter le nombre de locuteurs, en encourageant la transmission, l’enseignement et l’apprentissage de la langue »
  2. « Développer la pratique sociale »
  3.  « Améliorer l’usage et la visibilité de la langue »
  4.  « Agir sur le prestige et l’attractivité »

Les instances participatives

Deux instances majeures assurent un pilotage efficient de la politique linguistique :
Comité de Pilotage : Instance de décision et d’évaluation.

Commission Extramunicipale de la langue basque : Instance de concertation.

Solliciter un accompagnement

Associations, commerces, entreprises, particuliers : Le Service langue basque vous accompagne dans vos démarches en direction du bilinguisme. 
Besoin d’une traduction, de conseils, de mise en relation ? Contactez-nous. 
 

Localisation

Euskara bulegoa

Bureau de la langue basque.

12 avenue Edouard VII

05 59 41 57 55

Voir la fiche détaillée de Euskara bulegoa

Proiektua

Miarritzen, euskararen politika publikoak elkarren artean lotura duten 4 erronkari erantzuten die, zeinak, batera mobilizatzen direlarik, hizlariaren motibazioaren inguruan bertutezko zirkulua sortzen dute:
1) “Hizlari kopurua emendatu, hizkuntzaren transmisioa, irakaskuntza eta ikastea sustatuz”
2) “Praktika soziala garatu”
3) “Hizkuntzaren baliatzea eta ikuspena hobetu”
4) “Prestigioaren eta erakargarritasunaren inguruan ekin”

Instantzia parte hartzaileak

Bi instantzia nagusik bermatzen dute hizkuntza politikaren gidatze eraginkorra:
- Gidatze batzordea: Erabakitzeko eta ebaluatzeko instantzia
         Konposaketa: Hiriko eta EEPko ordezkariak
         Egitekoa: Ekintzen bilana egin. Orientabideak finkatu.
- Euskararen Udaletik kanpoko Batzordea: Elkar aditzerako instantzia
         Osaketa: Elkarteak / Adituak / Langileak / Eragileak / Hautetsiak.
         Egitekoa:
              Saretze baten bidez, egitura arteko lankidetza dinamika sortu.
              Biztanleak eta elkarteak euskararen politika publikoaren partzuer egin.
              Beharrak jakinarazi eta hautetsi eta langileekin elkarrizketa faboratu.

Laguntza galdegin

Elkarteak, dendak, enpresak, partikularrak: Euskara zerbitzuak zure elebitasunerako desmartxetan lagunduko zaitu.
Itzulpena, aholkuak, harremanetan ezartzea behar dituzu? Sar zaitez gurekin harremanetan.
MIARRITZEKO HERRIKO ETXEA

 

Cette page a-t-elle répondu à vos attentes ?

Dernière mise à jour le 09 juin 2021