Un parc à vélos sécurisé au centre-ville

Vie quotidienne

Devant le nombre croissant de vélos, la Ville de Biarritz a mis en place un parc à vélos au Jardin public, qui peut accueillir, sur abonnement, jusqu’à 40 vélos, dont 20 emplacements permettant la recharge électrique.
Ce parc à vélos est destiné aux résidents biarrots ne disposant pas de lieu où stationner de façon sécurisée leur vélo.


Infos pratiques

Après acquisition du badge résident (15€), trois abonnements sont proposés :

Abonnement mensuel : 5€/cycle
Abonnement trimestriel : 15€/cycle
Abonnement annuel : 50€/cycle.

Pour tout abonnement, les ayants droits devront fournir un justificatif de domicile sur Biarritz (taxe d’habitation, bail, attestation d’assurance), et une pièce d’identité (carte nationale ou passeport).

Modalités et inscriptions au Guichet unique de la Mairie de Biarritz, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. 0800 70 60 64

Les communes de Bayonne et Anglet en étant elles aussi pourvues, l’abonnement permet, dans un second temps, de pouvoir garer son vélo dans n’importe quel Parc à vélos des trois communes.

Euskara

Berria: bizikleta aparkaleku berria hirian

Ikusiz bizikleta geroz eta gehiago erabiltzen dela, Biarritzeko Hiriak aparkaleku berri bat proposatuko du Baratze Publikoan. Gehienez 40 bizikleta aparkatzen ahalko dira bertan, 20 elektriko, harpidetza bidezko sistemarekin.
Aparkaleku hau beren bizikleta toki seguruan uzteko aukerarik ez duten miarriztarrentzat pentsatua da.


Info praktikoak

Biztanle txartela: 15 euro
Hilabete bat: 5€/bizikleta
Hiruhileko bat: 15€/bizikleta
Urteko harpidetza: 50€/bizikleta

Harpidetza erosteko, erabiltzaileek Biarritzen bizi direla erakusten duen ziurtagiria (bizitegi zerga, alokairu kontratua, seguru ziurtagiria) eta nortasun agiria (karta edo pasaportea) aurkeztu beharko dituzte.

Modalitateak eta izen emateak Biarritzeko Herriko Etxeko lehiatilan, astelehenetik ostiralera 8:30etik 12:30era eta 13:30etik 17:00etara.
Tel. 0800 70 60 64

Baionan eta Angelun gisa bereko aparkalekuak daudenez, pentsatua da harpidetza honen bidez laster hiru hirietako edozein aparkalekuetan aparkatzea ahalbidetzea.

Azken eguneraketa 2022ko urtarrilaren 3an

Dernière mise à jour le 25 janvier 2024