Jumelages

Biarritz compte actuellement 5 jumelages formels

  •  Ixelles (Belgique – depuis 1958)
  • Zaragoza (Espagne – depuis 1977)
  • Cascais (Portugal – depuis 1986)
  • Augusta (Etats-Unis – depuis 1992)
  • Jerez (Espagne – depuis 1997)Coopération transfrontalière
Le 7 juin 2021 la Ville a signé un Mémorandum de collaboration avec la Ville de Donostia – San Sebastian. Cette coopération transfrontalière entre les deux cités liées par une histoire similaire et des défis communs s’articule autour d’enjeux stratégiques : économie, mobilité, tourisme durable, culture, jeunesse, euskara, sports…

Relations internationales
Enfin, ville de renommée internationale, Biarritz entretient par ailleurs des relations ponctuelles avec d’autres communes à travers le monde, autour d’échanges d’expertise et de liens institutionnels et conviviaux. Toutes ces relations internationales contribuent à forger l’histoire, l’identité et l’avenir de notre ville.

Euskara

 Miarritzek 5 binazkatze ditu gaur egun

  •  Ixelles (Belgika– 1958tik)
  • Zaragoza (Espainia – 1977tik)
  • Cascais (Portugala –1986tik)
  • Augusta (AEB –1992tik)
  • Jerez (Espainia – 1997tik)Mugaz gaindiko kooperazioa
2021eko ekainaren 7an, Hiriak kolaborazioa memoranduma izenpetu du Donostia hiriarekin. Mugaz gaindiko kooperazio hau bi hirien artean, historia berdintsua eta erronkak amankomunean dituztenak, helburu estrategikoei lotua da : ekonomia, mugikortasuna, turismo iraunkorra, kultura, gazteria, euskara, kirola...

Nazioarteko harremanak
Azkenik, nazioarteko fama duen hiriak, Miarritzek noiztenkako harremanak ditu muduan zeharreko beste herri batzuekin, ezagutza espezializatuen trukeen eta erakunde eta lagun arteko harremanen inguruan. Nazioarteko harreman horiek guziek, Hiriko historia, nortasuna eta etorkizuna sendotzea ahalbidetzen dute.

Cette page a-t-elle répondu à vos attentes ?

Dernière mise à jour le 08 avril 2024